Ubezpieczenia

Nieruchomości to szczególny składnik majątku każdego z Państwa. Dlatego też ubezpieczenie  to dla wielu tak istotna sprawa. Dobrze dobrane ubezpieczenie stanowi szczególną formę zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia mienia, zapewniając spokojniejszy sen jego właścicielowi. Bywa koniecznością w sytuacji finansowania zakupu nieruchomości z udziałem kredytu hipotecznego.  Mogą z niego skorzystać także osoby najmujące daną nieruchomość w celu zabezpieczenia swoich osobistych ruchomości.


Zakresem ubezpieczenia może zostać objęta nieruchomość użytkowana, bądź w budowie, jej elementy stałe, budynki, budowle oraz pomieszczenia przynależne  do niej, jak również ruchomości domowe. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wynikłe na skutek wielu rozmaitych zdarzeń losowych takich jak chociażby: pożar, deszcz nawalny, dym, fala uderzeniowa, grad, huragan, lawina, osunięcie się ziemi, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie, zaleganie śniegu lub lodu, zapadanie się ziemi, przepięcia, upadku drzew lub masztów, zamarznięcia wody w instalacjach, powodzi, czy wandalizmu.


Powyższą ochronę można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe:

+     od kradzieży z włamaniem i rozbojem,

 +    odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym,

 +    następstwa nieszczęśliwych wypadków,

  +   home assistance,

  +   medical assistance.


Proponujemy profesjonalną pomoc i doradztwo w doborze odpowiedniego ubezpieczenia. A szeroki wachlarz ofertowy w połączeniu z elastycznością rozwiązań  pozwoli Państwu wybierać pomiędzy ubezpieczeniem pojedynczego ryzyka a innowacyjnymi pakietami zapewniającymi kompleksową ochronę mienia.Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji lub mają pytania…. Zapraszamy do kontaktu.