Szacowanie

W naszym biurze możecie Państwo skorzystać z usługi wyceny nieruchomości, która może Państwu być potrzebna w sytuacji:


    + wyceny dla potrzeb zabezpieczenia kredytu hipotecznego,

    + ustalenia prawidłowej ceny sprzedaży nieruchomości,

    + zawierania ubezpieczenia nieruchomości,

    + spraw związanych z postępowaniem majątkowym lub podziałem majątku,

    + aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

    + ustalenia wysokości odszkodowań.

 
Wyceniając nieruchomość rzeczoznawca majątkowy musi wziąć pod uwagę szereg czynników wewnętrznych i zewnętrznych dlatego też trudno ustalić spójny schemat odpowiadający nieruchomościom wyglądającym podobnie czy posiadającym podobne parametry. Wartość domu czy mieszkania uzależniona jest bowiem nie tylko od ich faktycznego stanu fizycznego, ale i od warunków środowiskowych, potencjalnych możliwości otoczenia oraz bezpieczeństwa najbliższej okolicy. Rzeczoznawca ustala wartość nieruchomości na podstawie kilku podejść i metod działania. Warto także pamiętać, że rzetelnie przygotowana wycena nieruchomości jest podstawą przy ustalaniu ceny i szybkim zrealizowaniu transakcji.